Wczytuję dane...
24,55 / 30,20 PLN*
* cena netto / brutto

Nanobox, dzięki cząst­kom mikrosre­bra w całym pojem­niku oraz klip­sach i rącz­kach, pozwala na więk­sze bez­pie­czeń­stwo, więk­szą świe­żość i czy­stość w codzien­nym życiu. Antybakteryjne wła­ści­wo­ści mikro­czą­stek sre­bra dosko­nale spraw­dzają się w miej­scach publicz­nych, jak przed­szkola szkoły oraz wyż­sze uczel­nie itp.

Pudełka Nanobox mają zasto­so­wa­nie rów­nież w szpi­ta­lach i innych pla­ców­kach medycz­nych, gdzie higiena jest trak­to­wana prio­ry­te­towo, a w któ­rych doce­niono sku­tecz­ność w aktyw­nym zwal­cza­niu wiru­sów, grzy­bów i bak­te­rii, a w szcze­gól­no­ści E.coli.

Pojemność: 13,0 l

Wysokość: 26 cm

Długość: 29 cm

Szerokość: 29 cm

Nr art. 1393

     OrplastDishwash        OrplastFood         OrplastNon-toxic        OrplastFreeze        OrplastRecycle PP        OrplastTemp
Orplast

Antibacterial

  • POJEMNOŚĆ: 

    13L

Wybrane dla Ciebie