Wczytuję dane...
Regulamin sklepu

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy działający pod adresem www.swiatkoszy.eu (Sklep) jest własnością spółki P&P P. Karolak P. Gąsiorowski i Wspólnicy sp. j. z siedzibą 05-816 Michałowice Wieś, ul. Pałacowa 25, NIP: 524-23-59-569, REGON: 016379850, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000299870. Dla celów Regulaminu spółka powoływana jest dalej jako „P&P”.

  2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

  3. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej dopuszczone do obrotu w Polsce („Klient”). Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową.

  4. Nazwy „P&P Office”, „SwiatKoszy.eu” oraz wyróżniające je oznaczenia słowno-graficzne stanowią własność P&P. Ich używanie dozwolone jest za uprzednią pisemną zgodą P&P.

  5. Znaki towarowe, nazwy firm, marek i produktów, oferowanych na stronach sklepu należą do ich właścicieli, ich używanie dozwolone jest wyłącznie w porozumieniu z podmiotami dysponującymi prawem własności do tych praw.

  6. Do korzystania ze sklepu niezbędne jest:

   • łącze internetowe / szerokopasmowe łącze internetowe,

   • przeglądarka internetowa Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 7, Google Chrome, Opera 11) obsługująca CSS/JavaScript

   • włączona obsługa okien wyskakujących,

   • aktywne konto e-mail,

  7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i nie podejmowania czynności mogących zakłócić prawidłowe działanie sklepu internetowego, jak również dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Klient sklepu internetowego działającego pod adresem www.swiatkoszy.eu dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych P&P zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te przechowywane są wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz prowadzenia akcji marketingowych, promocyjnych i reklamowych dla Klientów sklepu, w tym w zakresie wskazanym w p. 9 Regulaminu, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych przepisami o ochronie danych osobowych RODO.

  2. Złożenie zamówienia przez Klienta i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza zgodę na otrzymywanie informacji pochodzących od P&P, dotyczących świadczonych usług i dystrybuowanych produktów na adres poczty elektronicznej Klienta, udostępniony P&P dla celów realizacji zamówienia oraz obsługi technicznej sklepu.

  3. Każdy Klient ma prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu. By uzyskać dostęp do własnych danych osobowych wprowadzono procedurę weryfikującą tożsamość użytkownika polegającą na podaniu hasła oraz identyfikatora (adresu e-mail).

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ SKLEP

  1. W celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej sklepu P&P udostępnia każdemu Klientowi korzystania z funkcjonalności (usług): „Moje Konto” oraz „Twój Koszyk”.

  2.  Usługa „Moje Konto” polega na zarejestrowaniu danych Klienta w bazie danych P&P pod unikalnym identyfikatorem (adresem e-mail) zabezpieczonym hasłem dobranym indywidualnie przez Klienta. Funkcjonalność usługi polega na możliwości sprawdzania historii zamówień, edycji i poprawianiu swoich danych oraz składania kolejnych zamówień bez konieczności ponownego podawania danych. Do złożenia pojedynczego zamówienia nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja w usłudze „Moje Konto”.

  3. Usługa „ Twój Koszyk” polega na prezentowaniu wybranych przez Klienta produktów, wraz z możliwością ich usunięcia z zamówienia a także zmiany ilości danego produktu. Ponadto usługa ta pozwala na wybór sposobu odbioru zamówienia (odbiór osobisty lub wysyłka) i metody płatności. W przypadku korzystania z usługi bez aktywacji usługi „Moje Konto” każdorazowo przy składaniu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta danych osobowych.

  4. Usługi elektroniczne „Moje Konto” oraz „Twój Koszyk” są świadczone nieodpłatnie wszystkim Klientom.

  5. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem w/w usług prosimy zgłaszać na adres e-mail:piotr@swiatkoszy.eu .

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu odbywa się na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu.

  2. Wszystkie pola przy składaniu zamówienia muszą zostać uzupełnione odpowiednimi danymi Klienta. Tylko wtedy możliwe będzie rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia oraz wystawienie faktury VAT. W przypadku korzystania z Klienta z usługi „Moje Konto” użyte zostaną dane podane przy rejestracji.

  3. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po wcześniejszym:

 • złożeniu przez Klienta zamówienia,

 • potwierdzeniu zamówienia w postaci wiadomości e-mail wysłanej do Klienta automatycznie przez sklep, potwierdzone telefonicznie lub mailowo jeśli występuje problem techniczny z wygenerowanym mailem. Zamówienia nie potwierdzone w ciągu 5 dni będą anulowane.

 • otrzymaniu od Klienta płatności za towar (z wyjątkiem towarów, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze oraz płatnych przelewem z odroczonym terminem płatności).

  1. potwierdzenie zamówienia o którym mowa w p. 3 powyżej zawiera informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metodzie i terminie zapłaty,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) dostawcy przesyłki,

g) danych identyfikacyjnych Sprzedawcy oraz kanałach porozumiewania się,

h) prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz wzorze formularza odstąpienia od umowy oraz adresie do odesłania Towaru,

i) adresie pod którym można składać reklamacje oraz o procedurze reklamacyjnej,

j) kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy,

k) obowiązku P&P S.J. dostarczenia towaru bez wad,

l) istnieniu i zakresie gwarancji oraz sposobie jej realizacji,

k) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

  1. Z chwilą spełnienia wymienionych w p. 4.3 warunków dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

  2. Zamówienie jest realizowane gdy towar znajduje się w magazynie lub jest dostarczany przez producentów. W przypadku niedostępności całości lub części towaru Klient zostaje poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

  3. Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia rozpatrywane są do godz. 16:00. Wszystkie zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

  4. Zamówione towary wydawane są w siedzibie sklepu w Michałowice Wieś, ul. Pałacowa 25. Na życzenie Klienta Sklep wysyła zamówione towary przesyłką kurierską (INPOST, GEIS lub DHL). Szczegóły realizacji takich zamówień znajdują się w rozdziale 5.

  5. Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wydawane lub wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności.

  6. Dział PROMOCJE obejmuje towary, które są aktualnie oferowane w niższej cenie lub sprzedawane w zestawach. Liczba promocyjnych towarów jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów. Firma P&P zastrzega sobie prawo do zakończenia oraz wznowienia promocji w dowolnym momencie. Dla każdego zamówienia obowiązuje cena aktualna na chwilę zaakceptowania warunków transakcji przez Klienta.

  7. Dział NOWOŚCI zawiera towary nowo wprowadzone do oferty sklepu.

  8. Możliwe jest negocjowanie cen produktów, szczególnie przy sprzedaży hurtowej i do dalszej odsprzedaży.

  9. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura VAT lub paragon.

5. DOSTAWA I CZAS OCZEKIWANIA

  1. Na zlecenie Klienta wysyłamy zamówione towary za pośrednictwem współpracującej z nami firmy kurierskiej (INPOST, GEIS lub DHL). Koszty transportu uzależnione są wielkości zamówienia. W przypadku zamówień o wartości poniżej 200 PLN, mogą zostać doliczone koszty pakowania w wysokości 10 PLN.

  2. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.

  3. Zamówione towary wysyłane są od 2 do 7 dni od złożenia zamówienia, pomijając soboty i dni świąteczne. Wyjątkiem są towary na specjalne zamówienie, których czas dostawy jest wydłużony (w takim przypadku czas dostawy jest ustalany indywidualnie).

  4. Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności i zgodnie z terminem podanym na stronie produktu.

  5. Towary dla firm, które chcą nawiązać z nami współpracę, będą wysyłane po otrzymaniu przez nas odpowiednich dokumentów rejestrowych, na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

  6. Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji* zamówienia (przygotowanie towarów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.

  7. W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

  8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub dokumentu potwierdzenia sprzedaży oraz danych i informacji o których mowa w punkcie 4.4.

* - na czas realizacji składają się dni robocze

6. PŁATNOŚCI

  1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami BRUTTO (zawierają podatek VAT).

  2. Przyjmowane przez nas formy płatności to:

 • przedpłata na konto,

 • płatność elektroniczna PayU, PayPal

 • płatność przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)

7. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, REKLAMACJE

  1. Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta do momentu wystawienia faktury VAT.

  2. Klientom będącym osobami fizycznymi dokonującymi zakupu do celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością zawodową lub gospodarczą („Konsument”) przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Prawo to wykonuje się w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia według wzoru stanowiącego załącznik Regulaminu. W razie skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, zaś to co strony świadczyły ulega zwrotowi w następującym trybie:

P&P w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak niż w dniu otrzymania zwrotu Towaru lub potwierdzenia nadania zwrotu towaru, zwróci Konsumentowi uiszczoną cenę towaru oraz kwotę odpowiadającą minimalnym kosztom dostarczenia przesyłki oferowaną przez Sklep inną niż odbiór osobisty.

   • Konsument na swój koszt zwraca towar. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zakupiony towar należy zwrócić (można również razem z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu) na adres Sklepu.

   • Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Opakowanie powinno, acz nie musi, być oryginalne, a Towar fabrycznie nowy.

   • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (korzystanie z rzeczy w ramach prawa do namysłu).

   • Bezpośrednie koszty zwrotu towaru (opakowanie i odesłanie) ponosi Konsument.

  1. P&P odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w Tytule XI Dziale II Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).

  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres pocztowy lub elektroniczny Sklepu. P&P zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Do reklamacji prosmy dołączyć dowód zakupu lub inne dane pozwalające nam na stwierdzenie, że zakup został dokonany w Sklepie, a także w miarę możliwości zdjęcie uszkodzenia (wady) rzeczy.

  1. W przypadku zamówień wysyłanych na zlecenie Klienta przesyłką kurierską prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w celu ustalenia integralności przesyłki i w razie konieczności sporządzenie protokołu szkody. W przypadku ujawnienia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze przewoźnik ma obowiązek ustalenia stanu przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Niezależnie od zgłoszenia reklamacji przewoźnikowi w opisany wyżej sposób prosimy również o kontakt z nami pod numerem telefonu 22 899 19 51 lub mailowo kosze@swiatkoszy.eu.

  2. Klienci, którzy mają zarejestrowane konto w sklepie www.swiatkoszy.eu, mogą składać reklamacje po zalogowaniu się na swoje konto.

  3. Klientowi przysługują następujące roszczenia z rękojmi: o obniżenie ceny, o odstąpienie od umowy, o wymianę rzeczy na nową wolną od wad, o naprawę rzeczy (usunięcie wady). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny P&P może wymienić rzecz na niewadliwą lub wadę usunąć jeśli działania takie nie spowodują nadmiernych niedogodności dla Klienta i w stosunku do danego Towaru jest to pierwsza reklamacja.

  4. W przypadku uznania reklamacji rzecz należy odesłać na adres P&P na koszt Sklepu, chyba że uznanie reklamacji polega na naprawie wadliwej rzeczy u Klienta – o czym Klient zostanie poinformowany.

  5. W przypadku wymiany rzeczy na nową wysyłany jest produkt nowy na adres podany w reklamacji. W przypadku odstąpienia od umowy dokonany zostanie zwrot pieniędzy na rachunek bankowy podany przez Klienta w reklamacji.

  6. Stosownie formularza odstąpienia od umowy oraz formularza reklamacji nie jest obowiązkowe. Prosimy jednak o ich stosowanie celem polepszenia jakości obsługi i przyspieszenia rozpoznania reklamacji.

  7. W przypadku odmownego rozpatrzenia reklamacji Klientom przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń, np. poprzez zgłoszenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. P&P zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu z powodu prac administracyjno – konserwacyjnych.

  2. Wygląd produktów na fotografiach może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów.

  3. Wszelkie informacje dotyczące parametrów, właściwości oraz specyfikacji towarów pochodzą z materiałów publikowanych, ogłaszanych lub otrzymywanych od ich producentów. Mimo, iż P&P dokłada wszelkich starań i rzetelnie sprawdza każdy opis to mogą pojawić się w nich błędy, które niezwłocznie po ich ustaleniu zostaną zmienione na właściwe.

  4. P&P zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, przy czym zmiana będzie obowiązywać od momentu zamieszczenia jej na stronie Sklepu. Wszystkie zamówienia złożone i niezrealizowane przed wprowadzeniem zmiany będą realizowane według postanowień regulaminu w brzmieniu sprzed wprowadzenia zmian, z tym zastrzeżeniem że na życzenie Klienta złożone zamówienie będzie realizowane według nowego brzmienia regulaminu.

  5. P&P zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronach internetowych www.swiatkoszy.eu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

  6. P&P zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów.

  7. Zawartość Sklepu www.swiatkoszy.eu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.

  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego w szczególności ustaw: z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks  cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1221ze zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 833 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. 2014 poz. 827), ustawy z 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 z późn. zm.).

  9. P&P dokłada starań, aby zapisy niniejszego regulaminu pozostawały w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodności z przepisami dotyczącymi konsumentów. W przypadku, gdyby którakolwiek z klauzul regulaminu łamała prawa konsumenckie (klauzule abuzywne), należy rozumieć, że skierowana jest wyłącznie do Klientów Sklepu nie będących konsumentami.