Wczytuję dane...
Zwroty

7. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, REKLAMACJE

  1. Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta do momentu wystawienia faktury VAT.

  2. Klientom będącym osobami fizycznymi dokonującymi zakupu do celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością zawodową lub gospodarczą („Konsument”) przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Prawo to wykonuje się w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia według wzoru stanowiącego załącznik Regulaminu. W razie skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, zaś to co strony świadczyły ulega zwrotowi w następującym trybie:

P&P w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak niż w dniu otrzymania zwrotu Towaru lub potwierdzenia nadania zwrotu towaru, zwróci Konsumentowi uiszczoną cenę towaru oraz kwotę odpowiadającą minimalnym kosztom dostarczenia przesyłki oferowaną przez Sklep inną niż odbiór osobisty.

   • Konsument na swój koszt zwraca towar. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zakupiony towar należy zwrócić (można również razem z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu) na adres Sklepu.

   • Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Opakowanie powinno, acz nie musi, być oryginalne, a Towar fabrycznie nowy.

   • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (korzystanie z rzeczy w ramach prawa do namysłu).

   • Bezpośrednie koszty zwrotu towaru (opakowanie i odesłanie) ponosi Konsument.

POBIERZ PLIK